מסביב

קוד: מסביב בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

[עמוס עזריה, "הבדלה בין פסוקים דומים"]

תגובות