ביטויים הקשורים למוות

קוד: ביטויים הקשורים למוות בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

[ע"פ 'הבדלה בין פסוקים דומים', מאת עמוס עזריה ממושב בית-גמליאל]

חזרה לאבות

בכמה מקומות מתבשר אדם שייאסף / יבוא אל אבותיו:

ויאסף אל עמיו

בכמה מקומות מסופר על אדם שנאסף אל עמיו:

בדרך כל הארץ

שני אנשים אמרו שהם הולכים בדרך כל הארץ:

המתת חסד

בכמה מקומות מסופר על אדם שביקש ממישהו שהיה לידו להמיתו:

{למותת = להרוג אדם גוסס. כמו "ונושא כליו ממותת אחריו" (שמואל א יד 13) [אלעד בטם]}

המכפלה

הארה: כשאברהם קבר את שרה כתוב "ואחרי כן קבר אברהם את שרה אשתו אל מערת שדה המכפלה" וק"ל (בראשית כג 18)

תגובות