קבוצות של ערי פלשתים

קוד: קבוצות של ערי פלשתים בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

הערים

ההקשר

עזה, גת, אשדוד

הערים שבהן נשארו ענקים בימי יהושע (יא 22).

עקרון, אשדוד, עזה

ערי יהודה (יהושע טו 45 - 47)

עזה, אשקלון, עקרון

הערים שכבשו בני יהודה (שופטים א 18)

אשדוד, גת, עקרון

הסיפור על ארון ה' (שמ"א ה 1 - 12)

עזה, אשקלון

הנבואה על כיבוש עזה (ירמיהו מז 1 - 7)

גת, אשקלון

קינת דוד על שאול (שמואל ב א 20)

אשקלון, עזה

סיפורי שמשון (שופ' יד19 - טז21)

עקרון, גת

הכיבוש אחרי מלחמת אבן העזר (שמ"א ז 12)

גת, עקרון

הכיבוש אחרי הכאת גלית (שמ"יא ז 52)


תגובות