הרומח והחנית

קוד: הרומח והחנית בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 12

בנבואת ישעיהו על השלום שיהיה באחרית הימים כתוב (ישעיה ב 4): " וכיתתו חרבותם לאיתים וחניתותיהם למזמרות"; בנבואת יואל על המלחמה שתהיה באחרית הימים כתוב (יואל ד 10): " כותו איתיכם לחרבות ומזמרותיכם לרמחים, החלש יאמר גיבור אני". זו נבואה הפוכה בדיוק, חוץ מזה שבמקום 'חניתות' כתוב 'רמחים'!


זה לא במקרה:

חנית היא כנראה נשק ארוך ודק, שנהגו לזרוק אותו או לדקור בו ממרחק (שאול, למשל, זרק את החנית 3 פעמים - שמ"א יח, יט, כ. ע' גם בפירוש 'דעת מקרא' לדה"א יב 35);

אבל רומח הוא כלי נשק קצר וכבד יותר, ולא ניתן לזריקה אלא רק למלחמה מטווח קצר (לכן נביאי הבעל התגודדו " בחרבות וברמחים" (מל"א יח 28): אדם לא יכול לשרוט את עצמו בחנית, כי היא ארוכה מדי, אלא רק בחרב או ברומח).

בנבואת יואל " החלש יאמר גיבור אני " – החלש רוצה להראות שהוא גיבור, ולכן מכין לעצמו רומח ולא חנית.

גם פינחס בן אלעזר רצה להראות שהוא גיבור, ואינו פוחד מזמרי, ולכן כשהלך להרוג אותו " וייקח רומח בידו" (במדבר כה 7). לעומת זאת, בתקופת השופטים – בתקופה שלפני דבורה – היו בני ישראל פחדנים, ולכן לא היו להם רמחים – " מגן אם ייראה ורומח בארבעים אלף בישראל".

בדה"א יב מסופר על אנשים משבטים שונים שהצטרפו לדוד בתקופות שונות:

 1. יב 9: " ומן הגדי נבדלו אל דוד למצד מדברה גיבורי החיל אנשי צבא למלחמה, עורכי צינה ורומח..."
 2. יב 25: " בני יהודה, נושאי צינה ורומח - ששת אלפים ושמונה מאות חלוצי צבא."
 3. יב 35: " ומנפתלי שרים אלף, ועימהם בצינה וחנית שלושים ושבעה אלף."

כלי הנשק שמחזיקים הלוחמים מתאים לתדמית של שבטם, ע"פ ברכת יעקב:

1–2. בני גד ובני יהודה מחזיקים רומח כי הם גיבורים – "גור אריה יהודה", "גד גדוד יגודנו והוא יגוד עקב" (גם בברכת משה נאמר על גד "ברוך מרחיב גד כלביא שכן").

  3. בני נפתלי מחזיקים חנית כי הם זריזים, ונשק קל מתאים להם יותר: "נפתלי איילה שלוחה".

  ברוב התקופות נהגו להשתמש רק באחד מכלי הנשק האלה – או בחנית או ברומח –– לפי מנהג התקופה:

  פסוקים נוספים עם רומח וחנית:

  המקור

  הפסוק

  יר מו4

  אסרו הסוסים ועלו הפרשים והתייצבו בכובעים, מרקו הרמחים, לבשו הסריונות

  יח לט9

  ויצאו יושבי ערי ישראל, וביערו והשיקו בנשק ומגן וצינה בקשת ובחיצים ובמקל יד וברומח; וביערו בהם אש שבע שנים.

  נם ג3

  פרש מעלה ולהב חרב וברק חנית ורוב חלל וכובד פגר; ואין קצה לגווייה וכשלו בגווייתם.

  חב ג11

  שמש ירח עמד זבולה; לאור חיציך יהלכו, לנוגה ברק חניתך

  אב לט23

  עליו תרנה אשפה, להב חנית וכידון.

  אב מא18

  משיגהו חרב בלי תקום; חנית מסע ושריה.

  תגובות