ואציל אתכם

קוד: ואציל אתכם בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

בכמה מקומות מזכיר ה' לבני ישראל שהציל אותם מאויביהם:

תגובות