יחר

קוד: יחר בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: עמוס

אל: קובץ "הבדלה בין פסוקים דומים" ה'תשנ"ח-ט

בכמה מקומות מישהו מבקש מה' שלא יכעס:

בכמה מקומות מישהו מבקש ממישהו שלא יכעס:

תגובות