אהבה פורחת ואהבה בשלה

קוד: אהבה פורחת ואהבה בשלה בתנ"ך

סוג: הבדלים2

מאת: שלמה דב גויטיין

אל: אומנות הספרות במקרא, "עיונים" למדריך ולמורה…תשט"ז

על-פי המאמר " מגילת רות "

שתי מגילות סובבות סביב סיפור אהבה - מגילת שיר-השירים ומגילת רות.

כל מגילה מתרחשת בעונה אחרת:

כל מגילה מתארת אהבה מסוג אחר, והיטב הולמות העונות את תוכן הספרים:

תגובות