4 חודשים

קוד: 4 חודשים בתנ"ך

סוג: השלמה1

מאת: ע"פ רועי מעודה

אל:

שופטים כ 47: נאמר על פליטי בנימין: " ויפנו וינוסו המדברה, אל סלע הרימון, 600 איש; ויישבו בסלע הרימון 4 חודשים". התאריך הבא שנזכר הוא התאריך של "חג ה' בשילו", שעל-פי המסורת חל בט"ו באב. בני ישראל קראו לבני-בנימין לשלום לפחות יום לפני ט"ו באב.

יכול להיות שזה היה יותר זמן לפני ט"ו באב, אבל עדיף להניח שזה היה רק יום אחד קודם כי אחרת אין לנו דרך לדעת מתי זה היה. כדברי רש"י בכמה מקומות: "לא בא הכתוב לסתום אלא לפרש". ואכמ"ל.

לפי זה, 4 חודשים קודם לכן היה י"ד בניסן, כלומר המלחמה בין ישראל לבנימין נגמרה בערב פסח, ויש בזה רמז - הפליטים זכו לגאולה מהמלחמה בדיוק בערב חג הגאולה של ישראל. לפי זה, המלחמה בין ישראל לבנימין התחילה בי"א בניסן (היא נמשכה שלושה ימים), ולפי זה - האיש הלוי נתח את פילגשו בי' בניסן, וגם בזה יש רמז - הוא שחט את פילגשו בדיוק באותו תאריך שבני-ישראל לקחו את השה לקרבן הפסח במצרים (ע' שמות יב). ואולי זו הסיבה שבני ישראל אמרו (שופטים יט 30): " והיה כל הרואה, ואמר'לא נהייתה ולא נראתה כזאת, למיום עלות בני ישראל מארץ מצרים עד היום הזה; שימו לכם עליה, עוצו ודברו!".


תגובות