עידוד לאנשים שזורקים אבנים על חוטאים

קוד: עידוד לאנשים שזורקים אבנים על חוטאים בתנ"ך

סוג: פסוק_דמיונ

מאת: שמעון מושקאט

אל: פירושים וסימנים 10

עת להשליך אבנים - הפרו תורתך! [שמעון מושקאט, ע"פ קהלת ג5 ותהלים קיט126]

תגובות