ארץ = גוף שרץ ומסתובב

קוד: ארץ= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

תגובה ל: ארצ שנכתבה ב22:50:43  21.03.2005


בפירוש אברבנאל לבראשית א, על המילה "ארץ", מצאתי את הקטע הבא: "וכתבו המדקדקים, שנקרא יסוד העפר 'ארץ', לפי שהגלגל רץ וסובב אותה. ואינו נכון אצלי... שארץ הוא מרכז נח, ולמה תכונה בשם מורה על המרוצה, שלא תיפול בה מפני שרץ הגלגל עליה, כי הוא היה ראוי שייקרא ארץ, לא המרכז הנח שעליה תסבוב!"

כלומר: מבחינה דקדוקית, השורש "ארץ" קרוב לשורש "רץ", שמשמעו "תנועה מהירה". אך באותה תקופה, הדעה המקובלת היתה שהארץ עומדת במקום, ולכן נאלצו המדקדקים לפרש בדוחק, שהארץ נקראה "ארץ" כי הכוכבים רצים סביבה. אברבנאל דחה דעה זו, וטען שאין זה הגיוני לקרוא "ארץ" לגוף הנח - הכינוי "ארץ" מתאים לגוף שרץ ולא לגוף שרצים סביבו.

אך לפי הידע המקובל בימינו, הכינוי "ארץ" דווקא מתאים מאד לכדור הארץ, שרץ ומסתובב סביב השמש!

האם ייתכן שאותם מדקדקים, שנזכרו בדברי אברבנאל, הושפעו מתגליתו של קופרניקוס? לא סביר:

פעמים רבות קורה שאדם מוצא אוצר, אך מאבד אותו משום שאינו יודע להעריך אותו כראוי. ייתכן שזה מה שקרה לאותם מדקדקים: המחקר הדקדוקי שלהם הביא אותם למסקנה שהארץ "רצה" ונעה, אך הם לא יכלו להבין מסקנה זו כי היו יותר מדי בטוחים בידע המדעי של תקופתם, ולכן איבדו את הזכויות לחידוש זה...

תגובות