אחדים = רבים הפועלים כאחד

קוד: הלהוכח מילים תחשובו - אחדים בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: כנרת אורי

אל: כפית ה'תשס"ב שבט

[ "הלהוכח מלים תחשבו?!" 1 / והפעם: כנרת אורי]

הפעם נבדוק את המילה 'אחדים'. הופעתה הראשונה בתנ"ך היא בבראשית י"א/א': "ויהי כל הארץ שפה אחת ודברים אחדים". נראה שהיה מתאים לכתוב כאן 'דברים אחד' (מקביל ל"שפה אחת") אלא שזה לא ייתכן דקדוקית ולכן נבחרה המילה 'אחדים'. אם כן משמעות 'אחדים' כאן היא זהים, מאוחדים. האם זו משמעותה גם במקומות אחרים? מקום מפורסם נוסף שאנו פוגשים בה הוא ביחזקאל ל"ז: "...קח לך עץ אחד וכתב עליו ליהודה... ולקח עץ אחד וכתוב עליו ליוסף... וקרב אתם אחד אל אחד... והיו לאחדים בידך ". בהמשך הפרק מופיע: "... ועשיתם לעץ אחד והיו אחד בידי". גם כאן נראה שאחדים = אחד. 'אחדים' זו הצורה לקרוא לרבים שמתנהגים כיחיד.

שלוש ההופעות האחרות של מילה זו הן בביטוי 'ימים אחדים', כשהמקום המפורסם שביטוי זה מופיע בו הוא בראשית כ"ט/כ': "ויהיו בעיניו כימים אחדים באהבתו אתה", לגבי אהבת יעקב לרחל. עד עכשיו הבנו ביטוי זה (לפחות אני הבנתי אותו כך) כימים ספורים, מעטים. לפי מה שמצאנו בפסוקים הקודמים, אולי אפשר למצוא כיוון נוסף. שמא הכוונה היא שכל הימים היו בעיניו כיום אחד בלבד (שזה בעצם די קרוב למשמעות המקובלת), או אולי שכל הימים נראו בעיניו אותו דבר, או אולי שכולם היו מכוונים למטרה אחת? לשיפוטכם. ובשביל שאף אחד לא יישאר סקרן - הביטוי 'ימים אחדים' מופיע עוד בבראשית כ"ז/מ"ד ובדניאל י"א/כ'.1 איוב ו'/כ"ו

תגובות