יותר גרוע מלדבר לקיר

קוד: יותר גרוע מלדבר לקיר בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל:

[ע"פ הרב יגאל אריאל, "מקדש מלך"]

יש אנשים שמאד קשה לדבר איתם - לא רק שהם לא מקשיבים, הם גם לא נותנים להוציא מילה מהפה בלי להפריע. כשמדברים עם אנשים כאלה, מרגישים שיותר קל כבר לדבר עם קיר - הקיר לפחות לא מפריע...

כמה נבואות תוכחה בתנ"ך מכוונות אל עצמים דוממים; ייתכן שמטרת הפניה היא, להמחיש את התחושה של הנביא, שאין טעם לדבר עם בני האדם שהוא מוכיח, כי אין סיכוי שהם יקשיבו - יותר קל כבר לדבר עם עצם דומם:

תגובות