הגרגשי

קוד: תעלומת הגרגשי בתנ"ך

סוג: לא גמור

מאת: אראל

אל: לא גמור

הגרגשי הוא המסתורי ביותר מכל עממי כנען. אין עליו שום מידע בתנ"ך, והוא גם לא מופיע ברוב הרשימות של עממי כנען אלא רק ב4 רשימות (שכבר צוטטו למעלה):

  1. רשימת בני-כנען (בראשית י 15)

  2. רשימת העמים שהבטיח ה' לאברם בברית-בין-הבתרים (בראשית טו18, נחמיה ט8)

  3. הרשימה שמתחילה ב "ונשל גויים רבים מפניך…" (דברים ז 1)

  4. הרשימה של "בעלי יריחו" (יהושע כד 11)

חז"ל פירשו שהגרגשי ברח מהארץ מפני בנ"י (הוא כנראה ברח אחרי כיבוש יריחו, כי הוא מופיע ברשימת "בעלי יריחו" כנ"ל). אבל זה עדיין לא מסביר למה הוא לא מופיע ברשימות של עממי כנען מלפני הכיבוש, למשל בדברים כ (בפסוק מקביל לדברים ז1).


תגובות