גבירה = "הגברת הראשונה" בממלכה, אשת המלך או אמו

קוד: גבירה= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

אשתו העיקרית של המלך - אמו של יורש העצר - נקראה גבירה ( מלכים א יא19 ): "וימצא הדד חן בעיני פרעה מאד, ויתן לו אשה - את אחות אשתו, אחות תחפניס הגבירה";

לגבירה היה תפקיד חשוב בממלכה, לא רק בחייו של בעלה, אלא גם לאחר מותו - כאשר בנה עלה לשלטון; המלך כיבד אותה ושם לה כיסא מיוחד לצדו ( מלכים א ב19 ): "ותבא בת שבע אל המלך שלמה לדבר לו על אדניהו; ויקם המלך לקראתה וישתחו לה, וישב על כסאו וישם כסא לאם המלך ותשב לימינו".

הגבירה מילאה תפקיד חשוב בפולחן הדתי, ולכן אסא מלך יהודה - שרצה להסיר את הפולחן האלילי מהארץ - היה צריך להסיר ממעמדה את אמו, הגבירה ( מלכים א טו13 ): "וגם את מעכה אמו,ויסרה מגבירה, אשר עשתה מפלצת לאשרה; ויכרת אסא את מפלצתה, וישרף בנחל קדרון"; וכן גם דברי הימים ב טו16 .

איזבל נקראה גבירה ( מלכים ב י13 ): "ויהוא מצא את אחי אחזיהו מלך יהודה, ויאמר 'מי אתם?' ויאמרו 'אחי אחזיהו אנחנו, ונרד לשלום בני המלך ובני הגבירה'";

הנביא ירמיהו ניבא פורענות למלך ולגבירה ( ירמיהו יג18 ): "אמר למלך ולגבירה השפילו שבו כי ירד מראשותיכם עטרת תפארתכם"; נבואה זו התגשמה לאחר מכן ביהויכין ובאמו, שיצאו לגלות ( ירמיהו כט2 ): "אחרי צאת יכניה המלך והגבירה והסריסים שרי יהודה וירושלם והחרש והמסגר מירושלם".

תגובות