הלך לפני ה' - הלך לפני הא-להים

קוד: הלך לפני ה' - הלך לפני הא-להים בתנ"ך

סוג: הבדל

מאת: ע"פ הרב יששכר יעקבסון (הגהה: עופר לביא)

אל: דעות יא

תגובה ל: הלכ שנכתבה ב13:15:45  25.02.2005


[מתוך המאמר " הרהורים על תפיסת האלוקות בספר קהלת "]

השם "האלהים" מופיע פעם ראשונה אצל חנוך (בראשית ה22, ה24): "ויתהלך חנוך את האלהים", ועוד אצל נוח (ו9, ו11).

בנו יעקב, בפירושו הידוע הלועזי לספר בראשית, מעיר ש"לפני ה'" נזכר למעלה מ-150 פעם. ודאי אינה דומה הליכתם של חנוך ונוח לפני האלוקות לזו של האבות; לכן רשאים אנו להניח, שלעומת הקירבה לה' המתבטאת בשם הויה, מציינת ההליכה לפני האלוקים בה"א הידיעה "דיסטאנץ" והרגשת אפסיות האדם לעומת כוח עליון שהאדם מכיר בו, כאשר השליט בנפשו הוא הרטט ולא האהבה.

תגובות