למי שייך הר אפרים?

קוד: למי שייך הר אפרים בתנ"ך

סוג: מסקנה

מאת: אראל

אל:

בתנ"ך משתמשים במושג "הר" גם במשמעות מורחבת של "רכס הרים" או "אזור הררי", כמו שרואים למשל ביהושע יא16: "וייקח יהושע את כל הארץ הזאת, ההר ואת כל הנגב ואת כל ארץ הגושן, ואת השפילה, ואת הערבה; ואת הר ישראל ושפילתו" (הר ישראל הוא אחד מחבלי הארץ, כמו השפלה, הערבה והנגב).

לדעתי גם הר אפרים הוא הר במשמעות הזאת. ויש רמז לדבר בדה"ב יג4: "ויקם אביה מעל ל הר צמרים , אשר ב הר אפרים ...": הר צמרים נמצא בהר אפרים, כלומר ברכס אפרים.

מכל זה ניתן להסיק, שהר אפרים משתרע מהחלק הדרומי של נחלות יששכר ואשר, דרך כל נחלות מנשה ואפרים, עד החלק הצפוני של נחלת בנימין, כמו שניתן לראות במפה:

 (קובץ וורד של המפה נמצא כאן)

המפה לקוחה מתוך מפת השבטים.

תגובות