על פני המים = סמל לנקודה הראשונית, הבראשיתית

קוד: על פני המים= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אריאל

אל:

בארבעה מקומות בתורה נזכר הביטוי "על פני המים":

  1. בראשית א2:   והארץ הייתה תוהו ובוהו, וחושך על פני תהום; ורוח א-להים מרחפת על פני המים.
  2. בראשית ז18: ויגברו המים וירבו מאוד על הארץ; ותלך התיבה על פני המים.
  3. שמות לב20:   וייקח את העגל אשר עשו, וישרוף באש, ויטחן עד אשר דק; וייזר על פני המים, וישק את בני ישראל.
  4. קהלת יא1: שלח לחמך על פני המים: כי ברוב הימים תמצאנו.
העתקתי כאן חלק ממאמר שכתבתי בנושא, שהתייחס לפסוקי התורה.

תגובות