עובדי אלהים אחרים - מהם ה"אלהים" שאסור לעבוד בנוסף לה'?

קוד: עובדי אלהים אחרים - מהם ה"אלהים" שאסור לעבוד בנוסף לה'? בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

(ע"פ הדיון אלהים, אחרים / מחברים שונים -> "דרישת השם באמצעות התורה שבכתב בתורה שבכתב")

נניח שאדם עובד את ה', אך בנוסף לכך הוא מאמין בקיומם של גורמים נוספים - באילו מקרים הוא נחשב לעובד אלילים?

הנה כמה מקרים:

המסקנה הזאת, כמובן, לא מקובלת על אף אחד, ולכן מי שנתקל בה מנסה בכל-זאת למצוא הבדל. הנה כמה נסיונות לתשובה, ודחיותיהם בצידם:

1. "האיסור הוא להאמין בכוחות מופשטים, רוחניים. אסור להאמין שקיימים כוחות רוחניים מלבד ה'. אבל אין איסור להאמין בכוחות מוחשיים כמו בני-אדם".

2. "האיסור הוא להאמין שקיים כוח מלבד ה' שהוא כל-יכול, למשל אסור שהרופא יכול להוריד גשמים ולתת פרנסה ולנצח במלחמה וכו'...; אין איסור להאמין בכוחות חלקיים, למשל להאמין שהרופא יכול לרפא בלבד".

3. "הרופא באמת קיים ובאמת מרפא, ולכן מותר להאמין בו. אבל כמוש לא באמת קיים, ובוודאי שאינו יכול להוריד גשמים, ולכן אסור להאמין בו".

4. "נקרא את הפסוק בהקשרו: הפסוק שלפניו אומר "אנכי ה' אלהיך אשר הוצאתיך מארץ מצרים מבית עבדים". לכן, האיסור הוא להאמין שיש עוד כוח כלשהו שהוציא אותנו ממצרים. אבל אין איסור להאמין שיש עוד כוח שמרפא".

5. "המושג 'אלוהים' מבטא כוח. [הביטוי 'אל' היה בימים עברו היה הכינוי לזקן הפנתיאון הכנעני, אבי האלים הצעירים בעל מות ענת... -עיין אנצ"מ, א (תש"י) בערך 'אל עליון'-], כאשר גם בתורה המושג 'אלוהים' לא התייחד דווקא לבורא העולם (עיין בראשית ו,ד). כלומר הכינוי "אלוהים" [אף שיש בעצם נתינת הכינוי הגשמה מסוימת] ניתן בנסיון לבטא כוח אין-סופי שלא ניתן לתאור. מעתה, האיסור על קיום 'אלוהים אחרים' מבטא אמונה על מציאות כוחות המנותקים ('אחרים') מאותו כוח בורא העולם שגאל אותנו ממצרים. מעתה, לעניין האמונה ברופא, כל עוד האדם לא מניח שהוא 'אחר' אלא כוחו נובע מאותו כוח של האלוהים (...האין סופי בורא הכל שגאל אותנו ממצרים), אמונה זו תהיה לגיטימית!" (אריאל5764),  "אם נחזור להבנה שאל זה כח, ואלהים זה ריבוי כוחות, אז המשפט הרבה יותר ברור. אפשר לפרש זאת כך: אל תייחס שום כח במציאות במנותק ממני. לכן המשך הפסוקים מדברים על עבודה של אחד מכוחות הטבע, והשבת לאחר מכן מחזירה את האדם להכרה שכל המציאות שהוא רואה סביבו נבראה על-ידי ה'" (צחי). לפי זה, המצוה היא להאמין שקיים רק כוח אחד ויחיד, כל השאר נובע ממנו, ולא קיימים שום כוחות נפרדים ועצמאיים (בין אם הם כוחות טבע או כוחות אנושיים או כוחות רוחניים).

6. "אולי ניתן לפרש "אלהים" כסמכות עליונה. אז אין כוונת המצווה, לא להאמין בקיום כל מיני יצורים המשפיעים עלינו. זאת באמת שאלה של התיחסות, והכוונה היא "לא יהיה לך סמכות אחרת חוץ ממני."  לפי פירוש זה, האם אסור להאמין באמצעיים? לדעתי אין שאלה לגבי אמונה ברופאים כשלוחי השם. (וברור שאין איסור לגבי אחיות...). להפנות תפילה לאמצעי כישו, או מלאך? אולי ישו לא דוגמא טובה, כי הרבה מאמינים שהוא באמת אלהים. אבל לגבי מלאכים - השם עצמו שולח מלאכים לתקשר עם בני אדם ומלא את שליחותיו. המלאך לפעמים מכונה אלהים: בראשית טז 11 "ויאמר לה מלאך השם הנך הרה וילדת בן... ותקרא שם השם הדבר אליה אתה אל ראי", בראשית לב 25-31: ""ויותר יעקב לבדו ויאבק איש עמו עד עלות השחר... ויאמר יעקב לא יאמר עוד שמך כי אם ישראל, כי שרית עם אלהים ועם אנשים ותוכל... ויקרא יעקב שם המקום פניאל כי ראיתי אלהים פנים אל פנים ותנצל נפשי". מותר להפנות תפילה למלאך? "ברכוני לשלום, מלאכי השלום מלאכי עליון, ממלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא" (מזמירות שבת). תפילה למלאך מופיעה בתורה עצמה, בפרשת השבוע שעבר עלינו, "המלאך הגואל אותי מכל רע, יברך את הנערים". האם אסור?" (כי שרית)

"אותו אלוהים שהוציא אותנו ממצרים מלמד אותנו משהו. מראה לנו דרך אחת, מסויימת, שהיא מורכבת רבדים רבדים ואינה פשוטה, ואיננו יכולים לתפוס כל עומקה ברגע אחד. ייתכן שהוא אומר - אל תלך באמצע הדרך למורה אחר, אל תתבלבל, משום שבסופו של דבר לא יישאר לך שום דבר. בהדמייה רחוקה, ורק לצורך ההסבר (ברור לי שהנושא הרבה יותר מופשט) - נניח אתה לומד אצל רב מסויים, ויש לו ממך דרישות מסויימות. אתה מגיע לקטע קשה - קטע של מגע אמת, או מבחן אמת שדורש השתדלות אמת - קטע שהוא תמיד תובעני אבל רק הוא יפתח לך מה שצריך להיפתח בך - אבל אתה, שאנושי אתה, כמובן בא לך להתפנק בדיוק ברגע הזה, אז אתה קם ועוזב לרב אחר, שהוא דווקא מקל בנקודה המסויימת הזאת... ואחר כך חוזר לראשון - אבל ההוא אמר ככה וככה... מה נשאר לך? דבר לא נשאר לך, חוץ מבלבול והרבה חלקים שלא מובילים לשום מקום, שרק הרחיקו אותך ורק פספסת את ההזדמנות שלך ואת מה שבאמת באת לחוות ולדעת מאותו הרב... אם אדם בחר או נבחרה עבורו דרך היהדות, והיא כוללת בעבודה אלוהים שדורש אלף בית וגימל - והאדם הולך עם זה עד הסוף - הוא יגיע לאן שהוא צריך להגיע, אבל לא אם יקפץ באמצע הדרך מכאן להתם" (מגי אדם).

לפי זה, המצוה היא לקבל מקור-סמכות אחד ויחיד. לפי זה, לכאורה, מותר להאמין שהאל כמוש יכול להוריד גשם, אבל אסור לקבל ממנו הנחיות מעשיות.

תגובות