רב לכם = עשיתם יותר מדי

קוד: רב לכם בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

הביטוי "רב לכם" נזכר בתנ"ך כמה פעמים:

  • במדבר טז03 (בפרשת קורח , בדברי החולקים): וייקהלו על משה ועל אהרון, ויאמרו אליהם: רב לכם -- כי כל העדה כולם קדושים, ובתוכם ה'; ומדוע תתנשאו על קהל ה'? .
  • במדבר טז07 (בהמשך פרשת קורח , בדברי משה): "והיה האיש אשר יבחר ה' הוא הקדוש; רב לכם , בני לוי!"
  • דברים א06: ה' אלוהינו דיבר אלינו בחורב לאמור: 'רב לכם שבת בהר הזה. פנו וסעו לכם...' .
  • דברים ב02: ויאמר ה' אליי לאמור: ' רב לכם סוב את ההר הזה; פנו לכם צפונה' .
  • מל"א יב28: וייוועץ המלך -- ויעש שני עגלי זהב; ויאמר אליהם: 'רב לכם מעלות ירושלים - הנה אלוהיך ישראל אשר העלוך מארץ מצרים .
  • יחזקאל מד06: ואמרת אל מרי אל בית ישראל, כה אמר ד' ה': רב לכם מכל תועבותיכם, בית ישראל .

ברוב המקומות נראה שמשמעות הביטוי היא כמו "די לכם", "מספיק לכם" (למשל מל"ב יב28: "מספיק לעלות לירושלים...").

הביטוי "די לכם" לא נזכר בתנ"ך, אבל המילה "די" נזכרה בכמה מקומות, למשל (דברים טו08): "כי פתוח תפתח את ידך לו, והעבט תעביטנו די מחסורו אשר יחסר לו". פירוש המילה "די" הוא "מספיק", "בדיוק כמה שצריך". אם היה כתוב (במל"א יב28) "די לכם מעלות ירושלים" הכוונה היתה - "עליתם לירושלים מספיק, בדיוק כמה שאתם צריכים; עכשיו אתם יכולים להפסיק".

אבל כשכתוב "רב לכם מעלות ירושלים" הכוונה היא - "עליתם לירושלים יותר מדי - יותר ממה שהייתם צריכים; עכשיו אתם חייבים להפסיק".

כך אפשר להבין גם את (יחזקאל מד06): "עשיתם יותר מדי תועבות - עכשיו אתם חייבים להפסיק".

וכך אפשר להבין גם את שני הפסוקים מפרשת קורח: החולקים על משה ועל אהרן אומרים להם (במדבר טז03): "לקחתם לעצמכם הרבה כבוד וגדולה - הרבה יותר ממה שמגיע לכם!", ומשה עונה להם (במדבר טז07): "לא אנחנו, אלא בני לוי רוצים לעצמם יותר מדי כבוד וגדולה -  הם רוצים שכולם יהיו כהנים וזה בלתי אפשרי!"

 

תגובות