תשובות תנכיות לשאלות נדושות

קוד: תשובות תנכיות לשאלות נדושות בתנ"ך

סוג: אין

מאת: שמעון מושקאט ועוד

אל: פירושים וסימנים 11

רוב התשובות הן של שמעון מושקאט.

מקור

תשובה

שאלה

יר לא

קול ברמה נשמע

מה נשמע?

יש נד

ברית שלומי לא תמוט

מה שלומך?

יש נג

מוסר שלומנו עליו

מה שלומנו?

מא ב

שלמה ישב על כסא דוד ותיכון מלכותו מאד

מה שלומו?

יש ו

מלוא כל הארץ כבודו
ותשובה לא תנ"כית: "כבודו מלא עולם".

מה שלום כבודו?

קה א

אין כל חדש תחת השמש

מה חדש?

שפ יד

עין הקורא אשר בלחי

מה קורה?

שא יד

המצב והמשחית חרדו גם המה

מה המצב?

קה א

הוא עניין רע נתן הא-להים לבני האדם לענות בו

מה העניינים?

מי ב

ונהה נהי נִהְיָה

מה נהיה?

בר א

לכם יהיה לאכלה

מה יהיה?

שמ לא

לעשות בזהב ובכסף ובנחושת

מה לעשות?

שפ יג

נעשֶה לפניך גדי עזים

מה נעשה?

שא כו

קראת אל המלך

מי אתה?

זכ ד

הר הגדול, לפני זרובבל למישור

מי אתה?

שפ ז

המחנה היה בטח

איך היה המחנה?

מב ד

לא חודש היום ולא שבת

איך היתה השבת?

מש כב

לבך תשית לדעתי

מה דעתך?

שא כ

כפשע ביני ובין המוות

איך החיים?

דנ ו 16

???

איך אתה מרגיש?

זכ ד

[בבוקר] כאיש אשר ייעור משנתו

איך אתה מרגיש?

שפ ג

עגלון איש בריא מאד

איך הבריאות?

שא יז

מה עשיתי עתה? הלא דבר הוא!

תודה רבה!

תגובות