נתן כבוד לה' = ויתר על כבודו לכבוד ה'

קוד: נתן כבוד לה'= בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: יעל

אל:

תגובה ל: נתנ שנכתבה ב00:22:02  13.03.2005


בכמה מקומות בתנ"ך נאמר שצריך לתת כבוד לה', למשל בירמיהו "תנו לה' אלהיכם כבוד".

מה פירוש לתת כבוד, והרי כבוד הוא לא חפץ שאפשר להעביר?! היה צריך לכתוב פשוט "כבדו את ה'"!

נראה לי, שהכוונה היא, שהאדם צריך לעשות דברים שמכבדים את ה', גם כאשר הכבוד העצמי שלו נפגע (למשל, אם הוא חטא - הוא צריך להתוודות גם אם זה יגרום לו להתבייש). בכך הוא ממש נותן את הכבוד שלו לה'.

תגובות