ויפקד פקידים

קוד: ויפקד פקידים בתנ"ך

סוג: מסקנה

מאת: ע"פ הרב דוד הנשקה

אל: הדסה היא אסתר

הפקדת פקידים נזכרת בתנ"ך פעמיים:

ייתכן שאפשר ללמוד מהביטוי על אופיו של אחשוורוש: הוא מתייחס לנשים כמו אל אוכל. במצרים אספו אוכל כדי להציל את הארץ מחרפת רעב; בפרס אוספים נשים כדי 'להציל' את המלך מ'רעב' מסוג אחר...

[ע"פ דוד הנשקה, "מגילת אסתר - תחפושת ספרותית"; הופיע במגדים כג וגם בספר "הדסה היא אסתר". רעיון דומה מאותו מאמר ניתן לקרוא כאן ].

 

תגובות