נבואות אחרית הימים שכבר מתגשמות בימינו

קוד: נבואות אחרית הימים שכבר מתגשמות בימינו בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: ע"פ אלחנן לוטוק, ע"פ ד"ר רוזנסון

אל: נ..נח..נח"ת כסלו ס'

אלחנן לוטוק

[ע"פ שיעור של ד"ר ישראל רוזנסון]

1. יש הרבה נבואות על אחרית הימים שנראות מנוגדות לטבע בימינו, כגון " וגר זאב עם כבש... " (ישעיה יא). יש שתי דרכים עיקריות להבין נבואות אלו: ע"פ הרד"ק - כל הנבואות הללו יתקיימו כפשוטן, וזה יהיה נס - חוקי הטבע ישתנו. אך ע"פ הרמב"ם - באחרית הימים לא יהיה שום שינוי בטבע, ולכן הוא מפרש שכל הנבואות הללו הן משל (" וגר זאב עם כבש " - הכוונה שכל העמים יגורו בשלום ולא 'יטרפו' זה את זה). אפשר לפרש גם בדרך שלישית: הנבואות יתקיימו כפשוטן, אך לא בנס פתאומי אלא בתהליך הדרגתי ו'טבעי' (לכאורה). " וגר זאב עם כבש " - לא בבת אחת, אלא בהדרגה - החיות ייעשו יותר מתורבתות ולא יזיקו זו לזו. ואכן, כבר היום אנחנו רואים את תחילת התהליך הזה: הכלבים והחתולים, שפעם היו אויבים, גרים עכשיו בבתים רבים זה לצד זה. יש אנשים שכבר מתקשים להאמין שפעם היתה שנאה בין חתולים לכלבים -- הם חושבים שזו רק אגדה. גם באחרית הימים, כשזאבים וכבשים יחיו ביחד, יחשבו שכל הסיפורים על הזאבים הטורפים הם רק אגדה...

2. גם הנבואה בישעיה ב: " והיה באחרית הימים נכון יהיה הר בית ה' בראש ההרים... ":נראית לא טבעית, כי בימינו הר הבית הוא נמוך יחסית; אך לפי הנבואה בזכריה יד (" ונבקע הר הזיתים... ונסתם כאשר נסתם מפני הרעש בימי עוזיהו מלך יהודה... ") תהיה באחרית הימים רעידת-אדמה גדולה, וברעידת-אדמה כזאת בהחלט ייתכן שהר הבית יגבה מעל כל ההרים, בתהליך טבעי (לכאורה). גם בנושא זה ניתן לראות בימינו סימן לכך שהנבואות עומדות להתגשם: בזמן האחרון היתה שרשרת של רעידות אדמה בכל העולם...

3. גם הנבואה בישעיהו מ: "... ישרו בערבה מסילה לא-להינו... " מתחילה להתגשם באופן טבעי, בסלילת כביש הערבה!

4. וגם הנבואה בישעיה מא: "...תדוש הרים ותדוק... " מתחילה להתגשם באופן טבעי - בכל המנהרות שחופרים בתוך ההרים!

5. מיצימיאו (שם בדוי): יש כמה נבואות על כך שהגויים יבואו ויעבדו בשבילנו מרצונם החופשי, וגם הנבואות האלו נראות לא הגיוניות, אבל בימינו הן מתחילות להתגשם באופן טבעי - הרבה פועלים זרים, מארצות שונות בעולם, באים ומבקשים שנאפשר להם לעבוד בשבילנו!

תגובות