האם בעתיד יהיו בני-האדם צמחונים?

קוד: האם בעתיד יהיו בני-האדם צמחונים בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל

אל: מכתב

כתוב בישעיה שבאחרית-הימים "וגר זאב עם כבש", אבל נראה שבני-אדם עדיין יאכלו דגים, כמו שכתוב (יחזקאל מז 10, בעניין הנהר שיוצא מהמקדש): "והיה עמדו עליו דוגים מעין גדי ועד עין עגלים, משטוח לחרמים יהיו, למינה תהיה דגתם...". נראה לי גם שבני-אדם ישתו חלב, כמו שכתוב (יחזקאל מה 15, בעניין התרומה שיתנו לנשיא): "ושה אחת מן הצאן מן המאתיים ממשקה ישראל...": אמנם זה לא הפירוש המקובל, אבל ייתכן שהצאן נקרא "משקה ישראל" כי בנ"י משתמשים בו בעיקר למשקאות-חלב...

תגובות