שלוש גזיזות

קוד: שלוש גזיזות בתנ"ך

סוג: השלמה1

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 12

מסיבת הגז היתה ארוע חשוב ביותר בחייהם של רועי צאן. אך כאשר (שמ"ב יג 23) " ויהי לשנתיים ימים, ויהיו גוזזים לאבשלום בבעל חצור אשר עם אפריים; ויקרא אבשלום לכל בני המלך. ויבוא אבשלום אל המלך, ויאמר 'הנה נא גוזזים לעבדך; ילך נא המלך ועבדיו עם עבדך. " לא אבה דוד ללכת עם אבשלום, ואמר לו " אל בני אל נא נלך כולנו, ולא נכבד עליך ". וגם לאחר שאבשלום " ויפרוץ בו " הוא התעקש " ולא אבה ללכת, ויברכהו. " למה דוד כל-כך לא רצה ללכת למסיבת הגז?

אולי זה קשור לשני המקומות הנוספים בתנ"ך שבהם נזכר גז -- בשניהם קרו דברים רעים לדוד או למשפחתו:

  1. אצל יהודה, אבי שבטו של דוד (בראשית לח 12): " ויינחם יהודה, ויעל על גוזזי צאנו... תמנתה " יהודה עלה על גוזזי צאנו, ובדרך כנראה תקפה אותו תאווה גופנית והוא בא אל קדשה, וזה גרם לו אחר-כך ביזיון רב. דוד באותו זמן סבל מאד מהחטא עם בת-שבע (שנגרם מתאווה גופנית), ולא רצה פיתויים נוספים, ולכן העדיף לא ללכת לגז.

  2. אצל נבל (שמ"א כה 4): " וישמע דוד במדבר כי גוזז נבל את צאנו בכרמל ": נבל גזז את צאנו ודוד ביקש ממנו קצת אוכל מהמסיבה, אבל נבל ביזה את נערי דוד ופגע בכבודו. ייתכן שהיתה לדוד 'טראומה' מהמקרה הזה והוא החליט לא להשתתף יותר במסיבות הגז.

תגובות