מי אלה ובן מי זה הנער

קוד: מי אלה ובן מי זה הנער בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: כנרת רוזנברגר

אל: כפית ה'תשנ"ט אדר; פירושים וסימנים 13

/ כנרת רוזנברגר

בספר בראשית פרשת ויחי לפני ברכת יעקב לאפרים ולמנשה, כתוב: "וירא ישראל את בני יוסף ויאמר מי אלה?" (מח,ח). והדבר תמוה מאד: היתכן שיעקב לא הכיר את נכדיו?

תמיהה דומה מעוררת גם שאלתו של שאול את אבנר לאחר הכות דוד את גלית: "בן מי זה הנער, אבנר?". ולאחר מכן שאול שואל את דוד בעצמו: "בן מי אתה הנער?" והדבר תמוה מאד.

אנסה לענות על ראשון ראשון ועל אחרון אחרון.

אם תרצו לטעון שבפרשת ויחי יעקב באמת לא ידע מיהם כפי שסוברים רשב"ם וספורנו שמסתמכים על הפסוק "ועיני ישראל כבדו מזוקן לא יוכל לראות" (מח,י) הרי שזה לא כל כך מסתדר שהרי כתוב "וירא יעקב את בני יוסף"!

בפסוקים שלפני השאלה התמוהה "מי אלה" יעקב משנה ליוסף כל מיני דברים עקרוניים ביחס לבניו. הוא אומר לו: "ועתה שני בניך הנולדים לך בארץ מצרים עד בואי אליך מצרימה לי הם!". יעקב מצרף אותם שיהיו כחלק מבניו וזה שינוי מאד מוזר. ועוד יעקב מזכיר את שמותיהם בסדר הפוך מגילם: "אפרים ומנשה כראובן ושמעון". זו הפעם הראשונה שיעקב רומז ליוסף שאפרים נחשב בעיניו כבכור.

לפי השינויים הנ"ל ייתכן ואפשר לפרש את שאלתו של יעקב בצורה שונה, שלפיה יעקב שואל את יוסף: נו, עכשיו לאחר שאמרתי לך איך אני רואה את בניך אני רוצה לדעת איך אתה ממשיך לראות את בניך "מי אלה" בעיניך, האם אתה מסכים לשינויים? יוסף עונה לאביו "בני הם" הוא עדיין רואה אותם כבניו, אך מוסיף "אשר נתן לי אלקים בזה" שזהו מין סיוג לדבריו (אלקים נתנם לי ולכן הוא יכול גם לתיתם לך).

בנוגע לשאלה השניה המוזרה שהזכרתי לא יתכן לומר ששאול לא ידע בן מי דוד, שהרי בפרק טז, כאשר שאול מחפש נגן, אחד מהנערים אומר לו: "הנה ראיתי בן לישי בית הלחמי... וישלח שאול מלאכים אל ישי... שלחה אלי את דוד בנך" ואחר כך שאול שולח אל ישי ומבקש שדוד יעמוד לפניו. לכן אפשר להבין את השאלה "בן מי זה הנער" בצורה שונה. אחרי שדוד ניצח את גלית וראשו בידו שאול שואל את אבנר: נו, תגיד, ממי נראה לך שהוא למד את כל זה? ובשאלה זו מובלעת האמירה: הלא אצלי הוא היה בן בית הרבה זמן, בוודאי למד את הגבורה הזאת ממני! את אבנר זה לא כל כך מעסיק והוא נמנע מלענות וגם לא שואל בעצמו כמצוות שאול "בן מי זה העלם". אך את שאול זה מאד מעסיק והוא בעצמו חוזר על שאלתו ושואל את דוד: "בן מי אתה הנער?" (נו, תגיד אתה ממי למדת להיות כזה גבור?) דוד עונה את תשובתו הכנה: "בן עבדך ישי בית הלחמי" שגורמת לשאול לנהוג בדוד בכח "ויקחהו שאול ביום ההוא ולא נתנו לשוב בית אביו" וזאת כדי שדוד ידע, אם לא ברצונו אז בכח, מיהו מורהו שהביאו לגדולה זו.

תגובות