מהפכת סדום ועמורה - בתורה בנביאים ובכתובים

קוד: הפיכת סדום בתנ"ך

סוג: אוסף_נושא

מאת:

אל:

תוספות ותגובות