מתי מותר/צריך למסור את הנפש להריגה כדי שלא לעבור עבירות

קוד: מתי למסור את הנפש להריגה כדי שלא לעבור עבירות בתנ"ך

סוג: כלל

מאת: אראל (הגהה: עופר לביא)

אל:

חובת האדם לשמור על חייו נאמרה כבר לבני נוח - "ואך את דמכם לנפשותיכם אדרוש" (וחז"ל למדו אותה, על-דרך הדרש, גם מפסוקים אחרים - "ונשמרתם מאד לנפשותיכם", "רק הישמר לך ושמור נפשך מאד")

אך מה צריך לעשות, כאשר אומרים לאדם "או שתעבור על מצוה - או שנהרוג אותך?".

בתורה יש שני פסוקים, שניתן להסיק מהם מסקנות סותרות בנושא זה:

חכמי ישראל הסיקו מסקנות שונות משני הפסוקים האלה:

 

בכל שאר העבירות, יש להתייחס רק לפסוק השני - "וחי בהם" - כלומר, יש לקיים את המצוות רק אם אפשר לקיים אותן וגם להמשיך לחיות (ראו דיונים בנושא: מתי מותר לאדם להרוג את עצ מו (להתאבד) כדי שלא לחטוא?האם מותר לעשות איסור כדי להציל את עצמי?הרקע ההסטורי להתכנסות שבה קבעו חז"ל את דיני "ייהרג ואל יעבור").

 

אך יש מקרים שבהם בכל מקרה אי-אפשר לקיים פסוק זה:

    ג. באיסור רצח: כאשר גויים אומרים לאדם "רצח את חברך או שתיהרג"; במקרה זה, בכל מקרה מישהו ימות, ולכן אי אפשר לקיים את המצוה "וחי בהם", ואיסור "לא תרצח" נשאר בתוקפו (ראו איזה דם אדום יותר?האם מותר להרוג מעטים כדי להציל רבים?, שני אנשים במדבר בלי מים, הריגת אדם אחד כדי לגלות תרופה לסרטן).

    ד. באיסור אונס שיש בו גילוי עריות: בפרשת האונס של נערה מאורשה נאמר (דברים כב 25-27): "וְאִם-בַּשָּׂדֶה יִמְצָא הָאִישׁ, אֶת-הַנַּעֲרָ הַמְאֹרָשָׂה, וְהֶחֱזִיק-בָּהּ הָאִישׁ, וְשָׁכַב עִמָּהּ:  וּמֵת, הָאִישׁ אֲשֶׁר-שָׁכַב עִמָּהּ--לְבַדּוֹ.  וְלַנַּעֲרָ לֹא-תַעֲשֶׂה דָבָר, אֵין לַנַּעֲרָ חֵטְא מָוֶת:  כִּי כַּאֲשֶׁר יָקוּם אִישׁ עַל-רֵעֵהוּ, וּרְצָחוֹ נֶפֶשׁ--כֵּן, הַדָּבָר הַזֶּה.  כִּי בַשָּׂדֶה, מְצָאָהּ; צָעֲקָה, הַנַּעֲרָ הַמְאֹרָשָׂה, וְאֵין מוֹשִׁיעַ, לָהּ". מפסוקים אלה ניתן ללמוד, שאונס של נערה מאורשׂה הוא חמור כמו רצח; וחז"ל למדו מהפסוקים (בספרי, וכן בתלמוד בבלי סנהדרין עד.), שכך גם לגבי כל אונס שיש בו גילוי עריות, כלומר שיש בו עונש מוות או כרת (כאשר האישה נשואה לאחר, קרובת משפחה של האנס, או שהיא נידה - כלומר ברוב המקרים), כי באונס כזה יש קלון ופגם גדול לנאנסת, ואלה גרועים כמעט כמו מוות.

    המסקנה: כמו שאסור לאדם לרצוח כדי להציל את עצמו, כך אסור לו לאנוס כדי להציל את עצמו, ולכן האיסור נשאר בתוקפו. לפי זה, דין "ייהרג ואל יעבור" בגילוי עריות אינו נובע מחומרתם של איסורי העריות (ישנם איסורים חמורים יותר), אלא מהנזק שהם גורמים לנאנסת, שהוא חמור כמעט כמו מוות (ראו מסקנות מעשיות מהבחנה זו).

ראו:


תגובות