דניאל ג - תרגום לעברית

קוד: דניאל ג - תרגום לעברית בתנ"ך

סוג: תוכן2

מאת: אראל

אל:

"ויעש נבוכדנאצר המלך צלם-זהב... ויעמידו בבקעת-דורא במדינת בבל. וישלח נבוכדנאצר המלך לכנוס את האחשדרפנים, הסגנים, הפחות, האדרגזרים, הגזברים, הדתברים, התפתיים וכל שליטי המדינות לבוא לחנוכת הצלם אשר הקים נבוכדנאצר המלך. ויתכנסו האחשדרפנים... ויעמדו לפני הצלם אשר הקים נבוכדנאצר. והכרוז קורא בכוח: 'הקשיבו העמים האומות והלשונות! כאשר תשמעו את קול המשרוקית, הקתרוס, השבך, הפסנתרים, הסימפוניה וכל כלי-הנגינה – תפלו ותשתחוו לצלם הזהב אשר הקים נבוכדנאצר המלך! ומי שלא ייפול וישתחווה – יושלך מייד לכבשן האש הבוערת!'. ויהי כאשר שמעו כל העמים את קול המשרוקית, הקתרוס, השבך, הפסנתרים וכל כלי-הנגינה... ויפלו כל העמים האומות והלשונות, וישתחוו לצלם הזהב אשר הקים נבוכדנאצר המלך."

"ויקרבו אנשים כשדים וילשינו על היהודים. ויאמרו לנבוכדנאצר המלך: 'המלך לעולם יחיה!... יש אנשים יהודים אשר מינית אותם על מעשי מדינת בבל -- חנניה, מישאל ועזריה (שמותיהם הבבליים היו: שדרך, מישך, ועבד-נגו). האנשים האלה לא שמו עליך, המלך, מחשבה; לאלהיך לא עובדים ולצלם-הזהב שהקמת לא משתחווים. ותבער חמתו של נבוכדנאצר, ויאמר להביא את חמו"ע. ויובאו האנשים האלה לפני המלך".

"ויען נבוכדנאצר ויאמר להם: 'האמנם, חמו"ע, לאלהיי אינכם עובדים ולצלם הזהב שהקמתי אינכם משתחווים?"


תגובות