ההבדלים בין עזרא לנחמיה

קוד: ההבדלים בין עזרא לנחמיה בתנ"ך

סוג: הבדלים2

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 1

עזרא ונחמיה, שני מנהיגי העם בתקופת בית-שני, הם שני אנשים בעלי אופי מאד שונה. זה יכול לעזור לנו להבחין בין פסוקים שקשורים לעזרא לבין פסוקים שקשורים לנחמיה.

באופן כללי, עזרא דומה לאהרון ונחמיה דומה למשה. הדמיון של עזרא לאהרון בולט כבר בפסוקים הראשונים שמציגים אותו, שמתארים את כל השושלת שלו עד אהרון: "עזרא בן שריה בן עזריה... בן פינחס בן אלעזר בן אהרון הכהן הראש". גם באופי הוא דומה לאהרון: הוא אדם מתון ושלו, 'אוהב שלום ורודף שלום'. נחמיה, לעומת זאת, דומה למשה -- הוא אדם הרבה יותר תקיף וקשוח, כמו שנראה בהמשך.

ההבדלים ביניהם מתבטאים בשתי התפילות שהם מתפללים (עזרא ט, נחמיה א):

ההבדלים ביניהם מתבטאים גם באופן הטיפול שלהם בבעיית הנשים הנכריות:

הבדל נוסף ביניהם הוא ביחס למידת הבטחון בקב"ה.

ההבדלים מתבטאים בעוד כמה תחומים, אבל לצערי שכחתי חלק מהם במשך הזמן. אז מי שמגלה – שישלח לי...


תגובות