זכרה לי, אלהיי, לטובה

קוד: זכרה לי אלהי לטובה בתנ"ך

סוג: השלמה2

מאת: אראל

אל:

[ע"פ מלבי"ם]

בנחמיה י מתוארת אמנה שכרתו בני ישראל בימי נחמיה, בחודש תשרי, כנראה בשנת 21 לארתחשסתא מלך פרס (ע' נחמיה א1, ב1, ז72, ט1). ההתחייבות העיקרית של בני ישראל באמנה זו היא (י30) "ללכת בתורת הא-להים...". בהמשך מפורטים פרטי ההתחייבות:

  1. (י31): "ואשר לא ניתן בנותינו..."
  2. (י32): "ועמי הארץ המביאים את המקחות וכל שבר ביום השבת..."
  3. (י33-34): "והעמדנו עלינו מצוות לתת עלינו שלישית השקל..."
  4. (י35): "והגורלות היפלנו על קורבן העצים..."
  5. (י36): "ולהביא את ביכורי אדמתנו..."
  6. (י38): "ואת ראשית עריסותינו ותרומותינו... נביא לכהני ..."
  7. (י39-40): "והיה הכהן... כי אל הלשכות יביאו בני ישראל..."

בנחמיה יג מסופר מה גילה נחמיה כשחזר לארץ כ12 שנים אחר-כך, לאחר שבשנת 32 לארתחשסתא עזב את הארץ לשנה (יג6). הוא גילה שרוב ההתחייבויות הופרו, והתחיל מייד לתקן את המצב:

למה נחמיה מבקש כל-כך הרבה פעמים "זכרה לי אלהיי לטובה"?

 

תגובות