ההבדלים בין אויבי ישראל - סנבלט טוביה וגשם

קוד: סנבלט - טוביה - גשם בתנ"ך

סוג: הבדלים2

מאת: אראל

אל: פירושים וסימנים 1

ספר נחמיה מספר על שלושה אנשים שהיו מנהיגיהם של אויבי יהודה בימיו: סנבלט החורוני, טוביה העמוני וגשם הערבי.

באופן כללי: סנבלט הוא מנהיג השלישיה והוא מעוניין לפגוע ביהודה בכל דרך אפשרית, טוביה פועל בעיקר בתוך יהודה ומטרתו היא לפגוע בנחמיה באופן אישי, וגשם פועל בעיקר מחוץ ליהודה ומטרתו היא לשמור על השקט המדיני באזור.

  1. סנבלט החורוני הוא כנראה פחה (מושל מטעם מלך פרס) בשומרון – פחווה צפונית ליהודה. השומרונים תמיד היו אויבים של היהודים, ולכן האינטרס של סנבלט הוא לפגוע ביהודה. לשם כך הוא נעזר בטוביה ובגשם.
  2. טוביה העמוני הוא כנראה גר שחי ביהודה. יש לו קשרים משפחתיים עם אנשים חשובים ביהודה, כמו שכתוב (נחמיה ו 17): " גם בימים ההם מרבים חורי יהודה איגרותיהם הולכות על טוביה ואשר לטוביה באות אליהם, כי רבים ביהודה בעלי שבועה לו, כי חתן הוא לשכניה בן ארח, ויהוחנן בנו לקח את בת משולם בן ברכיה "
  3. גשם הערבי הוא כנראה פחה בערב – פחווה דרומית ליהודה. הוא איש-שלום, ואין לו שום דבר עקרוני נגד יהודה או נגד נחמיה – הוא רק רוצה שיהיה כאן שקט ושלא יהיו מרידות.

תגובות