תפילת הלויים

קוד: תפילת הלויים בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: אראל

אל:

בנחמיה ט, פסוק 4 והלאה, מובאת תפילה שהתפללו שמונה לויים.

בכמה מקומות בתפילה ניתן לראות שהכתוב הביא במקביל את דבריהם של כמה לויים שונים:

דוגמא נוספת לפסוק שמביא את דבריהם של כמה אנשים בו זמנית ניתן למצוא ב דברי המרגלים.

 

תגובות