מגילת אסתר - דיוקי ניסוח

קוד: מגילת אסתר - דיוקי ניסוח בתנ"ך

סוג: הגדרה

מאת: הלל ויהונתן אורי

אל: כפית ה'תשס"ב ניסן

ישנם במגילת-אסתר מספר דיוקי ניסוח שיכולים ללמד אותנו רבות על הדברים שמשפיעים על האירועים 'מאחורי הקלעים'.


תגובות