שיר השירים - המשל - פרק ג

קוד: שיר השירים - המשל - פרק ג בתנ"ך

סוג: תוכן_מפורט

מאת: איתן פינקלשטיין

אל:

לאחר שהדוד הלך, מנסה הנערה להירדם, אך כמהה היא לדודה. נקיפות מצפון על ששילחה את אהובה מתערבות לה בהשתוקקותה אליו. בחלומה, אין היא כה מחושבת צנועה ומופנמת כבמציאות, והיא יוצאת לעיר לחפש את דודה. בלא בושה, שואלת היא את השומרים איה דודה, היא מוצאת את אהובה, ובמלוא כוחה אוחזת בו ומביאה אותו אל ביתה. הנערה מתעוררת ושבה להבנתה הרציונאלית שעוד לא הגיע הזמן. היא חוזרת ומבקשת מחברותיה שלא יגלו לדודה על חלומותיה, בכדי שלא יעוררו בכך את האהבה עד שתחפץ.

חלק ג


הדוד-המלך מגיע, אך הפעם לא לבד. הוא כבר לא מגיע כאדם פרטי, כצבי או כעופר האיילים הקופץ ומחזר. עתה הוא בא כמלך העולה מן המדבר שסביבו צבא רב, תמרות עשן. שישים גיבורים סביב למיטתו.

האהוב מגיע במגמה לממש את אהבתו, הוא מגיע עם אפריונו, עם עטרת חתונתו שהכינה לו אמו. רוצה הוא לשאת לאשה את אהובת לבו.

תגובות