ויכוחים על מעמדן של המגילות

קוד: ויכוחים על מעמדן של המגילות בתנ"ך

סוג: פירוש

מאת: אראל

אל:

בימינו חמש המגילות כלולות בכתבי הקודש, אך בזמן התלמוד, לא היה ברור שיש להתייחס אליהן כאל כתבי-קודש. בתלמוד הבבלי (מגילה ז.) יש כמה מחלוקות בנושא זה:

אך עיקר הדיון הוא על מגילת אסתר - האם היא נאמרה ברוח הקודש? חז"ל הביאו כמה הוכחות, אך אף אחת מהן אינה מוחלטת:

1. "ר' אליעזר אומר: אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ( אסתר ו6 ) ויאמר המן בלבו" - ורק ברוח הקודש אפשר לדעת מה חשב המן בליבו;

2. "ר' עקיבא אומר: אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ( אסתר ב15 ) ותהי אסתר נשאת חן בעיני כל רואיה" - ורק ברוח הקודש אפשר לדעת שאסתר מצאה חן בעיני כולם.  

3. "ר' מאיר אומר: אסתר ברוח הקודש נאמרה שנאמר (אסתר ב22, בקשר למזימתם של בגתן ותרש להתנקש באחשורוש) ויודע הדבר למרדכי" - ורק ברוח הקודש אפשר לדעת, שלמרדכי נודע סוד שלא נודע לאף אחד אחר.

4. "רבי יוסי בן דורמסקית אומר: אסתר ברוח הקודש נאמרה, שנאמר ( אסתר ט10 ) ובבזה לא שלחו את ידם" - ורק ברוח הקודש אפשר לדעת, שכל היהודים בכל מדינות המלך אחשורוש, מהודו ועד כוש, לא שלחו את ידם בביזה.

5. "אמר שמואל: אי הואי התם הוה אמינא מלתא דעדיפא מכולהו, שנאמר (אסתר ט27, בקשר להחלטה לחגוג את פורים בכל שנה ושנה) קימו וקבלו - קימו למעלה מה שקיבלו למטה" - ורק ברוח הקודש אפשר לדעת, שמשמיים הסכימו לקיים את התקנה הזאת.

6. והטענה האחרונה היא - "ורב יוסף אמר מהכא ( אסתר ט28 ) וימי הפורים האלה לא יעברו מתוך היהודים רב נחמן בר יצחק אומר מהכא וזכרם לא יסוף מזרעם" - ורק ברוח הקודש אפשר לדעת, שחג הפורים יישאר לנצח.

תגובות