> >

-

: : 10 "

: 1

:

:

9: "וֹ שּׁיִ , שׁ שׁ שׂ וֹ בּ".

10: " - , - "

" - .

: , .

, - .

- !" ("). , , .

18: "יּ ' : וֹ אָ דּוֹ, שׂ לּוֹ כּדּוֹ" ().


. . " '" .