משלי שלמה ומשלי חכמים אחרים

קוד: משלי שלמה ומשלי חכמים אחרים בתנ"ך

סוג: כלל_ספר

מאת: אראל

אל:

למחיקה - שולב כאן: http://tora.us.fm/tnk1/ktuv/mjly/mvne.html

תגובות