משלי י-כב כמשל לחיי האבות

קוד: משלי י-כב כמשל לחיי האבות בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: מטמוניות למשפחות סופרים

אל: