משלי י-כב כמשל לבית דוד

קוד: משלי י-כב כמשל לבית דוד בתנ"ך

סוג: אוסף

מאת: מטמוניות למשפחות סופרים

אל: