מבנה משלי א - ט

קוד: מבנה משלי א - ט בתנ"ך

סוג: מבנה2

מאת: אראל

אל:

החלק הראשון של ספר משלי (פרקים א עד ט) כולל אוסף של נאומים. ייתכן שיש קשר בין הנאומים, אולם ייתכן גם שכל נאום עומד בפני עצמו והם נאספו יחד כמחרוזת של תכשיטים, "וענקים לגרגרותיך". ואלה נושאי הנאומים:

 1. א 1-7: אלה המשלים שכתב ואסף שלמה המלך, כדי ללמד את העם חכמה ויראת ה'.
 2. א 8-19: היזהר משודדים המנסים לפתות אותך להצטרף אליהם.
 3. א 20-33: החכמה קוראת לפתיים לעזוב את הרחוב ולחזור לספסל הלימודים כדי שלא יסתבכו בצרות.
 4. ב 1-22: כדאי לך לפתח תבונה, כי זו תקרב אותך אל ה', תלמד אותך לנהוג ביושר ותציל אותך מגברים ונשים מסוכנים.
 5. ג 1-12: שמור תמיד על מידות טובות: הכרת הטוב, בטחון בה', יראת ה', כבוד ה' ואהבת ה'.
 6. ג 13-18: החכמה והתבונה מביאות אושר ועושר.
 7. ג 19-26: העולם נברא בחכמה ותבונה, ורק מי שיודע אותן יכול להסתדר בעולם בביטחון.
 8. ג 27-35: התרחק ממידות רעות בין אדם לחברו: קמצנות, דחיינות, שנאה, מריבה, קנאה ולצנות.
 9. ד 1-9: אבי הדריך אותי מגיל צעיר לקנות חכמה כדי להגיע לשלטון.
 10. ד 10-19: לך תמיד בדרך של יושר וצדק ואל תצטרף לרשעים, כי הרשעים ייכשלו והצדיקים יצליחו.
 11. ד 20-27: שמור על מידות טובות באיברי גופך: לב, פה, עיניים ורגליים.
 12. ה 1-23: התרחק מאישה זרה ואהוב רק את אשת נעוריך, כי ה' רואה אותך (פונה לבחור נשוי).
 13. ו 1-5: ברח מערבוּת כמו שהצבי והציפור בורחים מהצייד.
 14. ו 6-11: למד מהנמלה איך להתגבר על מידת העצלות.
 15. ו 12-15: למד איך לזהות אדם בליעל לפי שפת הגוף.
 16. ו 16-19: ה' מתעב את המידות הרעות: גאוה, שקר, אלימות, שנאה, רעה, כזב ומריבה.
 17. ו 20-35: התרחק מאישה נשואה, כי בעלה יהרוג אותך.
 18. ז 1-27: התרחק מאישה נכריה, כי היא תהרוג אותך (פונה לנער רווק).
 19. ח 1-21: החכמה קוראת לנגידים (הנכבדים) להבין את דבריה כדי שימשלו בצדק ותושיה.
 20. ח 22-36: החכמה קדמה לבריאת העולם ונמצאת בכל חלקי הבריאה.
 21. ט 1-18: מורה חכמה בונה בית-ספר ועורכת שולחן כדי למשוך תלמידים; מורה כסילה מנסה לפתות במים גנובים.

בסה"כ כ-266 פסוקים.

תגובות