בית רשעים ישמד, ואהל ישרים יפריח

קוד: בית רשעים ישמד, ואהל ישרים יפריח בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: מטמונית למשפחות סופרים

אל:

משלי יד יא

בֵּית רְשָׁעִים יִשָּׁמֵד
וְאֹהֶל יְשָׁרִים יַפְרִיחַ

1) בית / אהל - מקום מגורים

2) אהל / יפריח - אהל הוא נטע-בשמים שמפ ריח ריח.

( במד'כד ו) כִּנְחָלִים נִטָּיוּ כְּגַנֹּת עֲלֵי נָהָר כַּאֲהָלִים נָטַע ה' כַּאֲרָזִים עֲלֵי מָיִם

( רש"י) כאהלים - כתרגומו לשון מור ואהלות. נטע ה' - בגן עדן.

לשון אחר כאהלים נטע ה' כשמים המתוחין כאהל שנאמר וימתחם כאהל לשבת [ולשון זה אינו דא"כ היה לו לנקוד כאוהלים הא' בחול"ם]. נטע ה' - לשון נטיעה מצינו באוהלים שנאמר ויטע אהלי אפדנו.


תגובות