לב שמח ייטיב גהה ורוח נכאה תיבש גרם

קוד: לב שמח ייטיב גהה ורוח נכאה תיבש גרם בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: מטמוניות למשפחות סופרים

אל:

משלי יז כב

לֵב שָׂמֵחַ יֵיטִב גֵּהָה
וְרוּחַ נְכֵאָה תְּיַבֶּשׁ גָּרֶם:

1) גהה=גוה גוף (תרגום), ובמיוחד הפנים

(משלי טו יג) לֵב שָׂמֵחַ יֵיטִב פָּנִים וּבְעַצְּבַת לֵב רוּחַ נְכֵאָה

2) גהה=כהה, רפואה שמכהה ומחלישה את המחלה (המאירי)

תגובות