סדר הלילה של דוד

קוד: סדר הלילה של דוד בתנ"ך

סוג: הבדלים1

מאת: אראל

אל:

שלושה פסוקים בתהלים קיט מתארים את הזמנים שבהם המשורר היה עוסק בתורה:

לא בטוח שיש קשר בין הפסוקים - ייתכן שכל פסוק מתייחס ללילה אחר (פעם אחת המשורר קם בחצות, פעם אחרת הוא קם בנשף = לפנות בוקר, וכו'). אך חכמי התלמוד (ברכות ג:) הבינו, שכל הפסוקים מתייחסים לכל הלילות, והם מתארים את סדר היום הרגיל של דוד. לפי זה, כך היה סדר היום הרגיל שלו:

מתי הוא הספיק לישון? והרי לפי הרמב"ם (הלכות דעות) אדם צריך לישון לפחות 8 שעות בלילה, וגם הגר"א - שהקל בכך - קבע שיש לישון לפחות 6 שעות?!

- אולי דוד נהג כך רק בחורף, שבו החשכה מתחילה כ-6 שעות לפני חצות הלילה, ומי שהולך לישון עם חשכה, יכול לקום בחצות בלי לפגוע בבריאותו.


תגובות