הירח הוא משל למלכות דוד

קוד: ביאור:תהלים פט38 בתנ"ך

סוג: תוכן1

מאת: אראל

אל:

תהילים פט38: "כְּיָרֵחַ יִכּוֹן עוֹלָם, וְעֵד בַּשַּׁחַק נֶאֱמָן סֶלָה"

הפרק כולו מדבר על מלכות בית דוד, וגם הפסוק הזה הוא רק משל לקיומה של מלכות בית דוד, כפי שכתבו המפרשים:

"ועד בשחק נאמן - הירח והשמש עדים לו, שכל זמן שהם קימים - יתקיים מלכותו, כמו שנאמר (ירמיה ל"ג) אם תפרו את בריתי היום ואת בריתי הלילה גם בריתי תופר את דוד עבדי:" (רש"י),

"כמו הירח, כן זרעו יכון עד עולם על כסא המלוכה... והוא קבוע לו בשחק לעד נאמן עד עולם, שתתמיד בו המלוכה עד עולם כימי הירח; וכפל הדבר לחוזק:" (מצודות).

אין קשר בין הפסוק הזה לבין קביעת התאריכים ביהדות.

03.11.2005: תגובה מאת  בוניקו -> bok111 @ walla.co.il

תגובות