תופעות טבע בתהלים - סיכום ומקורות

קוד: תופעות טבע בתהלים - סיכום ומקורות בתנ"ך

סוג: מאמר

מאת: רפאל שחורי

אל: עבודה לתואר ראשון באוניברסיטת בר-אילן ה'תשס"ו

סיכום

בעבודה זו נסקרו שש תופעות טבע הנזכרות בספר תהלים.
בהשקפה ראשונה, ניתן היה לחשוב שהפסוקים בהם מדובר פשוטים ומובנים, אך מהצצה בתרגומים ובפרושים על פסוקים אלה ניתן ללמוד שאין הדברים כך והבנה שונה במילה או בביטוי בתוך הפסוק מספקות תאור אחר לחלוטין ושונה בין מתרגם למתרגם ובין מפרש למפרש.

המקור הראשוני להבנת הפסוקים, התרגומים, מספקים הבנה בסיסית בפשט הפסוק (במידה שהתרגום מילולי), אך כאשר משווים בין התרגומים ניתן לראות שגם ביניהם יש הבדלים. במקרה שלנו, התרגומים הם משתי תקופות שביניהן יש פער זמן גדול. ניתן להבחין בהבדלים בין התרגומים, הן מבחינת הסגנון (תרגום רס''ג משוחרר יותר מהצמדות לטקסט המקראי כצורתו) והן מבחינת השפה (שפתו של רס''ג קרובה יותר לערבית הספרותית), ונראה ש"אין שני נביאים מתנבאים בסגנון אחד".

למרות זאת, אין להסתפק בתרגומים בבואנו להבין את פשט הפסוקים ולכן נדונו דבריהם של המפרשים ה'קלאסיים', כל חד וחד בדוכתיה.

קשה לסכם את החלק המזערי שנדון מתוך נושא כה רחב, "תאורי טבע בתהלים", אך מתוך מה שנכתב ניתן לראות את ברירת המילים בקפידה על ידי המתרגמים, כגון בעניין התהום אותו מתרגם רס"ג "ע'מר" וריש"ט "עמוק", בעניין משל הכלבים, כאשר רס"ג מתרגם "יטופון אלקרא" וריש"ט "ויחווטון בלד" ועוד.

ניתן היה להבין גם שכל מתרגם מייצג זרם בפרשנות, כאשר יש פרשנים שדרכו בתלמו של תרגום רס''ג ויש שריש''ט בחר לתרגם על פיהם, שלא כתרגום רס''ג או, לעתים, בהתאם לו.

בכל מקרה, מצע זה אינו מספיק כדי לסקור את כל שצריך לסקור בעניין זה ויש מקום, למשל, להקיף טווח תרגומים רחב יותר ואולי אף בשפות שונות.

ככלל, עבודה זו היתה בבחינת "טעימה על קצה המזלג" מהנושא בו היא דנה ויש להרחיבו ולפתחו עוד.


רשימת מקורות

תרגומי המקרא:
1. דוד, יחזקאל, שם טוב, שרח תהלים, (מו''ל: Allan D. Corre),
<http://www.uwm.edu/~corre/jatexts/Text123.pdf>
2. אלפיומי, סעדיה, תפסיר תהלים, בתוך: מרדכי יצהרי (מו''ל), כל ספרי כתובים – תרגום ופירוש רס''ג, ראש העין (תש"ן).

פרושי המקרא:
1. יהונתן בן עוזיאל, תרגום תהלים, בתוך: נ"ך מקראות גדולות – נחמד למראה, ירושלים (תשנ"ז).
2. בן עזרא, אברהם, פרוש תהלים, בתוך: נ''ך מקראות גדולות – נחמד למראה, ירושלים (תשנ"ז).
3. הלל, יחיאל מיאברוב, מצודת דוד (תהלים), בתוך: נ"ך מקראות גדולות – נחמד למראה, ירושלים (תשנ''ז).
4. הלל, יחיאל מיאברוב, מצודת ציון (תהלים), בתוך: נ"ך מקראות גדולות – נחמד למראה, ירושלים (תשנ''ז).
5. יצחקי, שלמה, פרוש תהלים, בתוך: נ"ך מקראות גדולות – נחמד למראה, ירושלים (תשנ''ז).
6. קמחי, דוד, פרוש תהלים, בתוך: נ"ך מקראות גדולות – נחמד למראה, ירושלים (תשנ"ז).

מקורות עבריים אחרים:
1. ויקיפדיה, האנציקלופדיה החפשית, ערך "גשם",
<http://he.wikipedia.org/wiki/%D7%92%D7%A9%D7%9D>


מילונים:
1. אבו אלעזם, עבד אלע'ני, אלע'ני,
<http://lexicons.sakhr.com/>

2. אבן מנט'ור, מחמד, לסאן אלערב,
<http://lexicons.sakhr.com/>

3. אלבסתאני, בטרס, מחיט אלמחיט,
<http://lexicons.sakhr.com/>


4. אללג'מי, אדיב ואח', אלמחיט,
<http://lexicons.sakhr.com/>

5. מג'מע אללע'ה אלערביה במצר, אלוסיט,
<http://lexicons.sakhr.com/>

6. אלפירוזאבאדי, אבו טאהר, אלקאמוס אלמחיט,
<http://lexicons.sakhr.com/>

7. אלמנג'ד פי אללע'ה ואלאעלאם, דאר אלמשרק (מו''ל), בירות (1986).

מקורות זרים:

1. Corre, D, Allan, A Chrestomathy of Modern Judeo-Arabic Texts, text 123,
< http://www.uwm.edu/~corre/jatexts/index.html>.
2. Jastrow, Marcus, A Dictionary of the Targumim, the Talmud Babli and Yerushalmi, and the Midrashic Literature, London (1903).
3. Stoffel, Tim, "Lion Facts", King of Beasts, the African Lion Page,
<http://www.lionlmb.org/lion/lionfact.html>תגובות