פתל2

קוד: פתל2 בתנ"ך

סוג: שזמש

מאת:

אל:

תוספות ותגובות