סלעמ

קוד: סלעמ בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות