סקל

קוד: סקל בתנ"ך

סוג: שורש1

מאת:

אל:

תוספות ותגובות