אותיות גדולות ואותיות קטנות

קוד: אותיות גדולות ואותיות קטנות בתנ"ך

סוג: טבלה

מאת: אראל

אל: נח"ת אלול נ"ז

ערך: אראל סגל. הגיה:מוטי אהרוני.

אותיות גדולות בתנ"ך

בר א1

בראשית

בר לד31

הכזונה

בר נ23

שלשים

שמ יא8

צא

שמ לד14

אחר

וי יא42

גחון

וי יג33

והתגלח

במ יג30

ויהס

במ יד17

יגדל

במ כז5

משפטן

דם ג11

? ערש

דם ו4

שמע

דם ו4

אחד

דם יח13

תמים

דם כט27

ןישלכם

דם לב6

ה

יש נו10

צפיו

מל ג22

זכרו

אב ט34

שבטו

שש א1

שיר

קה ז1

טוב

קה יב13

סוף

אס א6

חור

אס ט9

ויזתא

אס ט29

ותכתב

יע יד11

ככחי

תה יח50

על

תה פ16

וכנה

תה פד4

קן

מש א1

משלי

דנ ו20

?בשפרפרא

דא א1

אדם


אותיות קטנות בתנ"ך

בר ב4

בהבראם

בר כג2

ולבכתה

בר כז46

קצתי

שמ לב25

בקמיהם

וי א1

ויקרא

וי ו2

מוקדה

במ כה11

פינחס

דם ט24

ממרים

דם לב18

תשי

שב כא19

יערי

יש מד14

ארן

יר יד2

וצוחת

יר לט13

ונבושזבן

נם א3

בסופה

מש ל15

הב

אב ז5

וגיש

תה כד4

לשוא

מש טז28

ונרגן

מש כח17

אדם

אב טז14

פרץ

אב לג9

חף

אה א12

לוא

אה ב9

טבעו

אה ג36

לעות

אס ט7

פרשנדתא

אס ט9

פרמשתא

אס ט9

ויזתא

דנ ו20

?בשפרפרא

נ תלויהנשה שפ יח30

ע תלויה: רשעים אב לח13

נ הפוכה: במ י, תה קז

תגובות